Regulamin

​Uwaga! Serwis zostanie zamknięty z dniem 30.04.2018

 1. Regulamin określa warunki użytkowania serwisu car-ebook.pl, będący własnością:  

  ruzam.pl Krzysztof Mazur

  Barłogi, ul. Spółdzielcza 7
  62-640 Grzegorzew
  NIP: 6661959435


  zwanym dalej Operatorem.
   
 2. Definicje:

  - Użytkownik: osoba korzystająca ze strony internetowej car-ebook.pl i wszelkiej jej funkcjonalności dostępnej również za pośrednictwem domen:
  moje.megane.com.pl, moje.renaultforum.pl
  - Operator: udostępnia funkcjonalność na rzecz Użytkownika
  - Serwis: witryna internetowa wraz całą zawartością
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, powiadamiając o tym Użytkowników poprzez publikację nowego regulamiu na łamach witryny. Akceptacja nowego regulaminu następuje w momencie zalogowania Użytkownika, przy czym Użytkownik musi zostać wyraźnie poinformowany o tym fakcie na stronie logowania. Użytkownik, który nie akceptuje regulaminu jest zobowiązany do niekorzystania z Serwisu.
 4. Operator może przerwać świadczenie dostępu do Serwisu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 5. Operator nie gwarantuje, że Serwis nie zawiera błędów,  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty lub nieprawidłowości wynikłe z korzystania z Serwisu i gromadzenia w nim danych.
 6. Operator nie bierze odpowiedzialności za materiały i pliki gromadzone lub publikowane przez Użytkownika w ramach dostępnych funkcjonalności. Operator nie monitoruje i nie realizuje wglądu w umieszczone przez Użytkownika pliki, profile lub treści.
 7. Użytkownik samodzielnie decyduje o ilości danych, jakie chce udostępniać publicznie w ramach funkcjonalności Serwisu "Prezentacja pojazdu".
 8. Wszystkie znaki firmowe bądź handlowe, pojawiające się na łamach Serwisu są własnością poszczególnych właścicieli.
 9. Usunięcie konta Użytkownika wraz ze wszelkimi powiązanymi danymi możliwe jest po przesłaniu wniosku drogą elektroniczną na adres wsparcie@car-ebook.pl, przy czym Operator usunie konto dopiero po pełnej weryfikacji własności konta.
 10. Operator będzie wykorzystywał dane podane podczas rejestracji wyłącznie na potrzeby wynikające z technicznego działania Serwisu w ramach dostępnych funkcjonalności.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do nie zamieszczania w ramach opisów, plików lub zdjęć danych osobowych, swoich lub osób trzecich.
 12. Wszelkie nadużycia i problemy w użytkowaniu Serwisu należy zgłaszać pod adres wsparcie@car-ebook.pl

 

Skontaktuj się z nami

wsparcie@car-ebook.pl